اللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِدا ‏وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

مصوبات

رسانه شورا

تبلیغات

اوقات شرعی

پیوندها


 

صد و هشتمين صورت جلسه و مصوبات شورای اسلامی شهر مورخ 98/02/14

 مصوبات جلسه شماره   108  مورخ  98/02/14 شورای اسلامی  کلانشهر اراک 

 

1.شیوه نامه تملک درشهرداری که در دو جلسه مورخ 17/1/98 و 2/2/98 کمیسیون فنی و عمران مورد بررسی قرار گرفت مطرح:

مصوبه صحن علنی: با تصویب شیوه نامه تملک در شهرداری اراک به پیوست با اکثریت  آراء مورد موافقت قرار گرفت 

 

2.نامه شماره 14/34474/97/1502 مورخ 28/12/97 مدير محترم آموزش و پرورش ناحيه 2 اراک به شماره وارده 95 مورخ 21/1/98 در رابطه با افزايش نرخ کرايه سرويس اياب و ذهاب دانش آموزان براي سال تحصيلي 98-99 نسبت به سال97-98 با نرخ 20% افزايش در جلسه مطرح :

مصوبه صحن علنی: با افزایش نرخ 20% کرایه سرویس سرويس اياب و ذهاب دانش آموزان براي سال تحصيلي 98-99 نسبت به سال97-98 با اکثریت آراء موافقت گردید.

.

3.پیشنهادات و مصوبات مورخ 8/2/98 کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا در خصوص نامگذاری معابر به شرح 13 مورد ذیل مطرح و تصمیمات متخذه جلوی هر بند قید گردید.

1- در خصوص بند 1 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام خیابان بانو به نام خیابان فوریتهای پزشکی مخالفت گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

2- در خصوص بند 2 صورتجلسه شورای نامگذاری، با نامگذاری خیابان بوعلی سینا واقع در خیابان دانشگاه و خیابان اتحاد واقع در بلوار قدس که هردو معبر تبدیل به یک معبر گردیده و در حال حاضر دارای دو نام می باشند به نام خیابان بوعلی سینا موافقت گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

3- در خصوص بند 3 صورتجلسه شورای نامگذاری، با نامگذاری میدان بی نام واقع در سه راهی قدس به نام میدان دوازدهم آذر مخالفت و با نامگذاری میدان مذکور به نام میدان فرش موافقت گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

4- در خصوص بند 4 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام کوچه شهید بهروز باقی زاده واقع در انتهای خیابان رودکی به نام کوچه شهید هوشنگ شیر محمدی موافقت گردیده بود، که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

5- در خصوص بند 5 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام معبری واقع در خیابان ابوذر کوچه شهید عبدالهی کوچه دوم سمت راست که به نام گازرانی بوده به نام شهید فرهاد غلامعلیان موافقت گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

6- در خصوص بند 6 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام معبری واقع در خیابان ملک حد فاصل کوچه رضوان و کوچه نشاط که در گذشته به نام شکوهمند و نشاط 2 نامگذاری شده است به نام استاد سید عطاالله مجدی موافقت گردیده بود . که در جلسه مطرح و مقررگردید این مورد مجدداً در شورای نامگذاری مطرح و بررسی گردد.

7- در خصوص بند 7 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام معبری واقع در خیابان شیخ فضل اله نوری جنب میدان شهید فهمیده که در گذشته به نام آذر نامگذاری شده است به نام شهید محمد تقی عباسی موافقت گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

8- در خصوص بند 8 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام خیابان پیروزی اسلام حد فاصل میدان سرداران و میدان ولیعصر به نام خیابان دکتر مصدق موافقت گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

9- در خصوص بند 9 صورتجلسه شورای نامگذاری، با نامگذاری معبر بی نام واقع در انتها ی خیابان انوری معبر آخر سمت چپ که به نام کوچه تراشکاری معروف است به نام شهید ابراهیم محمدجو موافقت گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

10- در خصوص بند 10 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام بن بست نادری واقع در خیابان میرزای شیرازی جنب پل سبحانی به نام شهید حمید رضا رحیمی موافقت گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

11- در خصوص بند 11 صورتجلسه شورای نامگذاری، با  نامگذاری معبر بی نام واقع در انتهای شهرک صنایع به نام شهید محمد حسین کندی موافقت گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

12- در خصوص بند 12 صورتجلسه شورای نامگذاری، با  نامگذاری معبر بی نام حد فاصل خیابان مشهد و خیابان تفرش به نام شهید علی رضا باقرلو موافقت گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری موافقت شد.

13- در خصوص بند 13 صورتجلسه شورای نامگذاری، با تغییر نام کوچه معاد در خیابان امام خمینی (ره) به نام کوچه مسجد منق آباد مخالف گردیده بود. که با اکثریت آراء با نظر شورای نامگذاری مخالفت شد. 

 

4.پیشنهادات و مصوبات مورخ 24/1/98 کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی بشرح ذیل قرائت گردید. 

- نامه شماره 2/3497 مورخ 20/12/97 موسسه حسابرسي امين تدبير بصير بشماره وارده 5030 مورخ 25/12/97 در رابطه با ارسال پيش نويس گزارش حسابرسي سال مالي منتهي به 1396 شهرداري در جلسه با حضور اعضا محترم کميته حسابرسي و معاونين و مديران مالي شهرداري مطرح و پس از بررسي آن و ارائه نظرات اعضا محترم در پايان مقرر شد شهرداري ظرف مدت يک هفته نسبت به بررسي موارد گزارش شده اقدام و نتيجه را به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

- نامه شماره 65007 مورخ 25/12/97 شهرداري به شماره وارده 5028 مورخ 25/12/97 در رابطه با بررسي درخواست خانم طاهره ولاشجردي درخصوص محاسبه  تاريخ تاديه بدهي نامبرده به شهرداري جهت عوارض صدور پروانه ساختماني در سال 1385 در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر في مابين اعضا محترم و مديران شهرداري در پايان مقرر شد با توجه به راي قطعي قضائي و نيز باستناد ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني و با نظر به اينکه نرخ محاسبه تاخير تاديه يوم الاجراء، زمان واريز ميباشد شهرداري مطابق قانون اقدام لازم را معمول نمايد و چنانچه ابهامي در اين خصوص وجود دارد از مراجع قضايي مربوطه استعلام و مورد عمل قرار گيرد.

5.پیشنهادات و مصوبات مورخ 19/1/98 کمیسیون برنامه و بودجه بشرح ذیل قرائت گردید. 

پیشنهاد کمیسیون : نامه شماره 65005 مورخ 25/1/12/97 شهرداري به شماره وارده 5026 مورخ 25/12/97 در رابطه با مساعدت ويژه به دانش آموزان نيازمند با توجه عدم اعتبار کافي در رديف41702 در اصلاح بودجه سال 97 در جلسه مطرح وپس از بحث و بررسي پيرامون موضوع مقرر شد شهرداري پيشنهاد خود را جهت پرداخت مساعدت از محل ماده 17 بودجه مصوب سال 98 شهرداري تهيه و به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

 

6.نامه شماره 5895-14/2/98 شهرداری اراک مبنی بر ا ینکه ، با عنایت به تبصره 8 بند 3 مصوبه شماره 57/98/ش مورخ 24/01/98 آن شورای محترم (به پیوست) و نیز نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 749/98 مورخ 8/10/98 (به پیوست) شهرداری اراک بنا دارد  اجرای 4 بلوک مسکونی و یک بلوک تجاری – اداری ( بلوک های F.N.Q.A-K) پروژه احیاء بافت فرسوده شهید فردین پور را به شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند که در فراخوان عمومی مورخ 20/01/98 (به پیوست) شرکت نموده و توسط شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک به عنوان برنده اعلام گردیده واگذار نماید، مطرح: 

مصوبه صحن علنی:با تصویب قرارداد مشارکت پروژه احیاء بافت فرسوده شهید فردین پوربا شرکت شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند، با اکثریت آراء موافقت گردید.

 

7.نامه شماره 5321-11/2/98 شهرداری اراک در خصوص معرفی نماینده جهت شورای اجرایی شهر دوستدار کودک مطرح و سرکار خانم طوفان محمدی و جناب آقای مرتضی سورانه به عنوان نماینده شورا انتخاب گردیدند.

8.نامه شماره 4778 مورخ 9/2/98 شهرداري به شماره وارده 308 مورخ 9/2/98 مبنی بر اینکه تهاتر میزان مورد مسیری زمین سازمان جمعیت هلال احمر و بند 2 صورتجلسه شماره 94 مورخ 13/11/97 صحن علنی شورا  مبنی بر واگذاری مساحت 22/3063 مترمربع از اراضی متعلق به شهرداری واقع در منطقه 9 شهر صنعتی به سازمان هلال احمر بابت تملک املاک این سازمان چهت احداث بلوار شهید آنجفی و سپس واگذاری 16/7975 متر مربع از اراضی متعلق به شهرداری (تملک شده از هلال احمر) به بیمارستان آیت اله خوانساری درقبال 24682 مترمربع ازاراضی تملک شده از بیمارستان بابت احداث بلوار شهید آنجفی موافقت گردیده است و بدلیل عدم اعتبار تملک در سال 97 و پادار نشدن در بودجه سال 97 و لزوم ثبت سند مالی در سال 98 برابر ارزیابی کارشناسی به مبلغ 000/000/548/90 ريال از محل اعتباربرنامه  31000 عمراني رديف 31002015 (تملک املاک واقع در محدوده طرحهای سطح شهر) در جلسه مطرح :

مصوبه صحن علنی: باپرداخت مبلغ 000/000/548/90 ريال برابر ارزيابي کارشناسي از محل 31000 عمراني رديف 31002015 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به دليل عدم اعتبار تملک در سال 97 و پادار نشدن در بودجه سال 97 بجهت تهاتر ميزان مورد مسيري زمين سازمان جمعيت هلال احمر با شهرداري(جهت احداث بلوار شهيد آنجفي) درقالب واگذاری مساحت 22/3063 مترمربع از اراضی متعلق به شهرداری واقع در منطقه 9 شهر صنعتی که قبلاً در (بند2 صورتجلسه 94-13/11/97) صحن علنی شورا به تصویب رسيده است. با اکثریت آراء موافقت گردید.

 

9.نامه شماره 5316-11/2/98 شهرداری اراک در خصوص معرفی نماینده جهت کارگروه ساماندهی باغات سطح شهر اراک مطرح و آقایان محصولی و فدایی به عنوان نماینده شورا انتخاب گردیدند.

10.گزارش مورخ 26/1/98 کمیسیون نظارت بشرح ذیل قرائت گردید. 

1-مقرر شد حوزه خدمات موتوری سازمان عمران و باز آفرینی شهری و همچنین حوزه خدمات موتوری سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری و نیز واحد اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نسبت به تحویل خودروهای سنگین به یک راننده مشخص با درج کلیه فعالیت ها و تعمیرات در کارتکس مربوطه اقدام نماید و نسبت به تشویق رانندگان با عملکرد مطلوب در پایان هر دوره اقدامات تشویقی صورت پذیرد.

2-مقرر گردید حوزه خدمات موتوری سازمان عمران و بازآفرینی شهری و حوزه خدمات موتوری سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری برآوردی جامع ، آماری و در قالب ارقام ریالی از ملزومات و قطعات مورد نیاز جهت بهسازی و نوسازی ناوگان موتوری سنگین دراختیار خود حداکثر تا پایان اردیبهشت سال جاری به شورا ارسال و بودجه مورد نیاز برای این امر را در قالب لایحه ای به شورا ارسال دارند.

3-مقرر شد 15 نفر پرسنل عملیاتی موتوری فضای سبز که با قراردادهای حجمی مشغول به کار می باشند و باعث بی انگیزگی و بی توجهی به حفظ و نگهداری ماشین آلات گران قیمت در اختیار شان شده است با حوزه خدمات موتوری سازمان عمران و بازآفرینی شهری به صورت تأمین نیرویی یا قرارداد مستقیم انعقاد قرارداد نمایند  تا زمینه حفظ و نگهداری این ماشین آلات ارزشمند بیش از پیش فراهم آید . سازمان سیما و منظر وسازمان عمران و بازآفرینی شهری مکلفند گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال جاری به شورا ارسال نمایند.( قرار شد جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردد)

4-مقرر شد واحد اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نسبت به ارائه گزارش جامع و آماری (در قالب ارقام ریالی) از قطعات و ملزومات مورد نیاز جهت راه اندازی اتوبوس های بلااستفاده که عمر آن ها کمتر از ده سال می باشد را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به شورا ارسال نماید. همچنین سازمان مکلف است در قالب لایحه ای بودجه مورد نیاز برای نوسازی و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به شورا ارسال نماید.

مقرر گردید سازمان خدمات موتوری و اتوبوسرانی دفترچه نگهداری هر ماشین را براساس سال پایه تا حال حاضر تهیه و تدوین و به روز رسانی نمایند و برای هر خودرو سنگین متناسب با روغن ، واسکازین و... توصیه شده از طرف شرکت سازنده تهیه و مصرف گردد.

11.نامه شماره 65880-27/12/97 شهرداری به شماره وارده 5079 مورخ 27/12/97 در رابطه با ارسال افزايش نرخ پيشنهادي کرايه تاکسي در سال 1398 به همراه نظریه موافق مورخ 14/2/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح: 

مصوبه صحن علنی: با افزايش نرخ پيشنهادي کرايه تاکسي در سال 1398 نسبت به سال 1397 با ميانگين 69/22 درصد با اکثریت آراء موافقت گردید.

 

12.نامه ماره 5934 مورخ 14/2/98 شهرداری به شماره وارده 406 مورخ 15/2/98 در رابطه با ارسال و بررسی برآورد هزینه در حجم عملیات واگذاری تایپ و تکثیر و امور خدمات و روابط عمومی بصورت حجمی با توجه به موافقت صحن رسمی شورا جهت عقد قرارداد با سازمان همیاری شهرداریها ی استان مرکزی به شماره صادره 43-21/1/98 در جلسه مطرح :  

مصوبه صحن علنی: پیرو مصوبه ی 6 صورتجلسه شماره 102-25/12/97 صحن شورا ، با برآوردهای پیوستی 5934 مورخ 14/2/98 شهرداری جهت هزینه در حجم عملیات واگذاری تایپ و تکثیر و امور خدمات و روابط عمومی بصورت حجمی بامیانگین حقوق ماهیانه یکسان برای هرسه قرارداد مذکور ، جهت عقد قرارداد با سازمان همیاری شهرداریها ی استان مرکزی به شماره صادره 43-21/1/98 بااکثریت آراء موافقت گردید.

 

13.پیشنهادات و مصوبات مورخ21/8/97 کمیسیون نامه شماره 1909-24/1/98 شهرداری به شماره وارده 129 مورخ 25/1/98 در رابطه با ارسال درخواست انتقال قطعي آقاي سيد جمشيد حسيني از پرسنل رسمي شهرداري خنجين با پست سازماني راننده آتش نشان (فرزند جانباز 15 درصد) و داراي مدرک تحصيلي ديپلم به شهرداري اراک به همراه نظریه موافق مورخ 14/2/98 کمیسیون برنامه و  بودجه مطرح:

مصوبه صحن علنی: انتقال قطعي آقاي سيد جمشيد حسيني از پرسنل رسمي شهرداري خنجين با پست سازماني راننده آتش نشان (فرزند جانباز 15 درصد) و داراي مدرک تحصيلي ديپلم به شهرداري اراک با اکثریت آراء مخالفت گردید.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

امروز

طراحی سایت
جمعه 28 تير 1398.
شمسی:
الجمعة 17 ذو القعدة 1440.
قمری:
Jul 19 2019.
میلادی:

اعضاي دوره پنجم

آمار سایت

امروز11
دیروز12
این هفته85
این ماه284
مجموع88995

آی پی بازدیدکنندگان : 3.84.139.101
Unknown ? Unknown Fri 19 Jul 2019 20:29

ورود کاربران

Template Design:Afarinesh Group