اللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِدا ‏وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

مصوبات

رسانه شورا

تبلیغات

اوقات شرعی

پیوندها


 

صد و نهمين صورت جلسه و مصوبات شورای اسلامی شهر مورخ 98/02/21

 نامه ها و مصوبات:


بند1.نامه شماره 5057-10/2/98 شهرداری به شماره وارده 330 مورخ 10/2/98 در رابطه با درخواست موافقت درخصوص توافق نامه هاي مشارکتي(قدرالسهمي) شهرداري با آقاي وحيد بيات زاده(بشماره توافق نامه42575-1/9/96) و خانم ها ريحانه شعباني(بشماره توافق نامه 47015-23/10/95) و عشرت تقوايي (بشماره توافق نامه 8140-20/3/97) به همراه نظریه موافق کمیسیون برنامه و بودجه مطرح:و مجدداً جهت بررسی بیشتربه کمیسیون بودجه عودت گردید 

بند2.نامه شماره 2976 مورخ 29/1/98 شهرداري به شماره وارده 205 مورخ 31/1/98 در رابطه با درخواست مساعدت مالي بمبلغ 200 ميليون ريال بصورت ساليانه به مرکز مهر والدين(درخصوص کاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از طلاق) از محل ماده 17 شهري رديف 41701 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به جهت پرداخت قسمتي از هزينه هاي مرکز مذکور به همراه نظریه مورخ 14/2/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح:

مصوبه صحن علنی: با مساعدت مالي بمبلغ 200 ميليون ريال بصورت ساليانه به مرکز مهر والدين(درخصوص کاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از طلاق) از محل ماده 17 شهري رديف 41701 بودجه مصوب سال 98 شهرداري بجهت پرداخت قسمتي از هزينه هاي مرکز مذکور با اکثریت آراء موافقت گردید.

بند3.پیشنهادات و مصوبات مورخ 15/2/98 کمیسیون فرهنگی اجتماعی بشرح ذیل قرائت گردید.
پیشنهاد کمیسیون: نامه شماره 14692/98/89 مورخ 3/2/98 استانداری، تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 2/2/98 در ارتباط بامسائل و مشکلات تیم والیبال شهروند اراک در جلسه مطرح و مقرر گردید طی مکاتبه ای با استانداری اعلام گردد باشگاه شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال تیم والیبال شهروند اراک ندارد و تیم هایی که تحت نظر باشگاه شهرداری قرار خواهند گرفت باید مصوبه ی شورای شهر داشته باشند. 

بند4.نامه شماره 4786 مورخ 9/2/98 شهرداري به شماره وارده 307 مورخ 9/2/98 در رابطه با درخواست انجام و اجراي تفاهم نامه تجهيز مدارس و استفاده آن بعنوان سراي محله با اعتباري بالغ بر يک ميليارد ريال از محل بودجه سازمان فرهنگي،اجتماعي ورزشي در سال 98 با توجه به پيش بيني در بودجه سازمان مذکور به همراه نظریه موافق مورخ 21/2/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح:
مصوبه صحن علنی: با انجام و اجراي تفاهم نامه تجهيز مدارس و استفاده آن بعنوان سراي محله با اعتباري بالغ بر يک ميليارد ريال از محل بودجه سازمان فرهنگي،اجتماعي ورزشي در سال 98 با توجه به پيش بيني در بودجه سازمان مذکور با اکثریت آراء موافقت گردید.

 

بند5. پیشنهادات و مصوبات مورخ 14/02/98 کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی املاک بشرح ذیل قرائت گردید.
پیشنهاد کمیسیون: نامه شماره 4471 مورخ 7/2/98 شهرداري به شماره وارده 285 مورخ 8/2/98 در رابطه با ارسال اولويت هاي تملکي سال 98 مناطق ششگانه شهرداري اراک در جلسه مطرح و پس از بررسي مقرر شد موضوع به شهرداري عودت تا در جلسه اي که اداره املاک شهرداري با حضور جناب آقاي شهردار و مديران مناطق ششگانه و معاونين مربوطه برگزار مينمايد مجددا مطرح و پس از بررسي نهايي اولويت هاي منطقه اي بصورت جدول بندي شده جهت تملک تنظيم و به شوراي اسلامي شهر جهت اتخاذ تصميم نهايي ارسال نمايند. 


بند6. : نامه شماره 6571-17/2/98 شهرداری به شماره وارده 433 مورخ 17/2/98 در رابطه با پرداخت 600 ميليون ريال از محل ماده 2 وظيفه خدمات شهري رديف 10211 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به پرسنل رسمي،پيماني و قرارداد مستقيم بجهت ارج نهادن به زحمات آن پرسنل در ايام نوروز (حين بارندگي ها و جلوگيري از آبگرفتگي ها درايام خارج از شيفت کاري) به همراه نظریه موافق مورخ 21/2/98 کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه مطرح:
مصوبه صحن علنی: با پرداخت 600 ميليون ريال از محل ماده 2 وظيفه خدمات شهري رديف 10211 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به پرسنل رسمي،پيماني و قرارداد مستقيم بجهت ارج نهادن به زحمات آن پرسنل در ايام نوروز (حين بارندگي ها و جلوگيري از آبگرفتگي ها درايام خارج از شيفت کاري با اکثریت آراء موافقت گردید.
خانم رحمتی: در بودجه 98 ردیف سایر تا سقف 2 میلیون تومان پیش بینی شده است، چرا از ردیف مذکور این موارد پاداش و تشویق پرداخت نمی شود. 


بند7.نامه شماره 6554- مورخ 17/2/98 شهرداري به شماره وارده 437 مورخ 17/2/98 در رابطه با پرداخت 375 ميليون ريال از محل ماده يک وظيفه خدمات اداري رديف 10211بودجه مصوب سال 98 شهرداري به 25 نفر از پرسنل رسمي و پيماني و قرارداد مستقيم بجهت ارج نهادن از زحمات آن پرسنل در ستاد استقبال از بهار (ايام تعطيل) به همراه نظریه موافق مورخ 21/2/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح:
مصوبه صحن علنی: باپرداخت 375 ميليون ريال از محل ماده يک وظيفه خدمات اداري رديف 10211بودجه مصوب سال 98 شهرداري به 25 نفر از پرسنل رسمي و پيماني و قرارداد مستقيم بجهت ارج نهادن از زحمات آن پرسنل در ستاد استقبال از بهار (ايام تعطيل) با اکثریت آراء موافقت گردید.


بند8. نامه شماره 6592 مورخ 17/2/98 شهرداري به شماره وارده 461 مورخ 18/2/98 در رابطه با پرداخت 400 ميليون ريال از محل ماده 17 رديف 2041702 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به مدال آوران رقابت هاي پارا آسيايي(مدال آوران طلا 150 ميليون ريال و مدال آوران نقره 100 ميليون ريال) به همراه نظریه مورخ 21/2/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح:
مصوبه صحن علنی: با پرداخت 400 ميليون ريال از محل ماده 17 رديف 2041702 بودجه مصوب سال 98 شهرداري به مدال آوران رقابت هاي پارا آسيايي(مدال آوران طلا 150 ميليون ريال و مدال آوران نقره 100 ميليون ريال) با اکثریت آراء موافقت گردید.

بند9. نامه شماره 6849 مورخ 18/2/98 شهرداري به شماره وارده 458 مورخ 18/2/98 در رابطه با درخواست 20 درصد تخفيف نسبت به بدهي هاي گذشته عوارض ساليانه کسب و بهاي خدمات واحد هاي صنفي در سال 97 بجهت افزايش مشارکت اصناف در پرداخت عوارض همزمان با روز اصناف از تاريخ 1/4/98 تا 31/6/98 به همراه نظریه مورخ 21/2/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و مقرر گردید جهت بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون برنامه بودجه عودت گردد.

 

بند10.نامه شماره 64656 مورخ 22/12/97 شهرداري به شماره وارده 4993 مورخ 23/12/97 در رابطه با درخواست مساعدت مالي بمبلغ 000/000/500 ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 17 شهري رديف 2041702 به ستاد برگزاري اردوهاي راهيان نور نوروزي در جلسه مطرح و پس بررسي موضوع در نهايت با توجه به اصلاحيه بودجه سال 97 شهرداري و عدم اعتبار کافي در رديف مذکور به همراه نظریه مخالف مورخ 25/12/97 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح :
مصوبه صحن علنی: با مساعدت مالي به مبلغ 000/000/500 ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 17 شهري رديف 2041702 به ستاد برگزاري اردوهاي راهيان نور نوروزي با اکثریت آراء مخالفت گردید.

 بند11.گزارش مورخ 9/2/98 کمیسیون نظارت بشرح پیشنهادات و مصوبات (به پیوست) قرائت و مقرر گردید جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردد.


بند12. نامه شماره 4499-8/2/98 شهرداری اراک به شماره وارده 284 مورخ 8/2/98 در رابطه با مساعدت مالي به مبلغ 000/000/20 ريال به خانم ليلا حسين آبادي فراهاني به دليل مشکلات مالي از محل ماده 17 رديف 2041703 بودجه مصوب سال 98 شهرداري در به همراه نظریه موافق مورخ 14/2/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح:
مصوبه صحن علنی: با مساعدت مالي به مبلغ 000/000/20 ريال به خانم ليلا حسين آبادي فراهاني به دليل مشکلات مالي از محل ماده 17 رديف 2041703 بودجه مصوب سال 98 شهرداري با اکثریت آراء موافقت گردید.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

امروز

طراحی سایت
جمعه 28 تير 1398.
شمسی:
الجمعة 17 ذو القعدة 1440.
قمری:
Jul 19 2019.
میلادی:

اعضاي دوره پنجم

آمار سایت

امروز11
دیروز12
این هفته85
این ماه284
مجموع88995

آی پی بازدیدکنندگان : 3.84.139.101
Unknown ? Unknown Fri 19 Jul 2019 21:02

ورود کاربران

Template Design:Afarinesh Group