اللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِدا ‏وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

مصوبات

رسانه شورا

تبلیغات

اوقات شرعی

پیوندها


 

صد و يازدهمين صورت جلسه و مصوبات شورای اسلامی شهر مورخ 98/04/03

 مصوبات:

بند1. نظریه کمیسیون ذیربط شماره جلسه : تاریخ جلسه :
در جلسه صحن قرائت گردد. 46 22/2/98
پیشنهادات و مصوبات مورخ 22/2/98 کمیسیون خدمات شهری بشرح ذیل قرائت گردید.
مقرر شد؛ شهرداری حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه دام اراک اقدام نماید. این مهلت زمانی بدلیل در پیش بودن فصل گرما و تهدید بهداشت و سلامت عمومی شهروندان و اهمیت مسائل زیست محیطی و تأکید دادستانی و مراجع قضائی مبنی بر برخورد قضائی در صورت اهمال در این امر، به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و شهرداری می بایست این موضوع را با اولویت در دستور کار خود قرار دهد.
در خصوص پیگیری مصوبات پیاده رو سازی و پیاده راه سازی و مناسب سازی معابر در سطح شهر موارد ذیل به تصویب رسید:
- مقرر شد؛ معابر خیابان شهید شیرودی و خیابان سید الشهدا (ع) برای بهسازی معابر و پیاده رو ها مورد طراحی قرار گیرد.
- مقرر شد؛ برای طراحی معابر و پیاده روهای خیابان شهید شیرودی از نیروهای متخصص شهرداری با نظارت یک مشاور ذیصلاح استفاده شود. بطوریکه طراحی آن بر عهده حوزه معاونت شهرسازی( تحت نظارت یک مشاور ذیصلاح) و اجرای آن بر عهده معاونت امور زیر بنایی باشد. (شروع کار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری)
- مقرر شد؛ برای طراحی معابر و پیاده روهای خیابان سید الشهدا (ع) از مشاور ذیصلاح گرید یک با انجام تشریفات قانونی استفاده شود.( حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری)
- مقرر شد؛ بحث آموزش پرسنل شهرداری در طراحی پیاده رو سازی و پیاده راه سازی ، در قالب یک برنامه آموزشی منسجم با همکاری و مساعدت شهردار محترم و تحت نظارت مستقیم ایشان توسط متخصصان انجام شود و اداره آموزش شهرداری گزارشات دوره ای منظم این آموزش ها را به شورا ارسال نماید.
- مقرر شد؛ شهرداری بازدید های دوره ای برای آشنایی وانتخاب مصالح بکاررفته در پیاده رو سازی ها برای پرسنل تحت آموزش تدارک دیده و گزارشات آن را به شورا ارسال نماید. 

بند2. نظریه کمیسیون ذیربط شماره جلسه : تاریخ جلسه :
قرائت و طرح در صحن 47 29/2/98
پیشنهادات و مصوبات مورخ 29/2/98 کمیسیون خدمات شهری بشرح ذیل مطرح:
- مقرر شد؛ شهرداری طی مکاتباتی با شورای ترافیک خواستار ورود پلیس راهور به محوطه داخلی آرامستان جهت برقراری نظم ترافیکی (به خصوص در ایام پایانی هفته و پایان سال) گردد و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری نتیجه را به شورا گزارش نماید. همچنین اصلاح هندسی معابر آرامستان و نصب تابلوهای ترافیکی بر عهده معاونت امور زیر بنایی می باشد.
- مقرر شد؛ شهرداری بنابرمصوبه شورای تأمین نسبت به آماده سازی قطعاتی در 32 هکتار زمین خریداری شده جهت توسعه آرامستان درفاز دوم در اسرع وقت اقدام و نتیجه را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به شورا گزارش نماید.
در خصوص پیگیری مصوبات مربوط به مشکلات و نواقص آرامستان موارد ذیل به تصویب کمیسیون خدمات شهری رسید:
- مقرر شد؛ شهرداری حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری پیشنهاد استفاده از یک طبقه از ساختمان سرمایه گذاری شده در آرامستان را جهت کاربری ساختمان اداری آرامستان با سرمایه گذار به توافق رسیده و نتیجه را جهت بررسی و اظهارنظر به شورا ارسال نماید.
- مقررشد؛ برای طراحی فاز دوم آرامستان در 32 هکتار زمین های خریداری شده حتی المقدور قطعات خانوادگی ایجاد نشود یا اگربه هر دلیل توجیهی برای ایجاد این قطعات مطرح شد این قطعات بصورت متحد الشکل و با معماری اسلامی و ایرانی انجام شود.
متن مصوبه شورا: با آماده سازی قطعاتی در فاز دوم آرامستان تا پایان خرداد ماه با اکثریت آراء موافقت گردید.

 

 بند3. نامه شماره 8923/98/36796- 29/2/98 فرمانداری محترم اراک در خصوص اعلام مغایرت صورتجلسه 107-7/2/98 شورای اسلامی شهر اراک بشرح ذیل قرائت گردید. 

-در خصوص بند هفت (پاداش پرسنل): پرداخت از محل فوق فاقد وجاهت قانونی می باشد.
- در خصوص بند پنج (توافقنامه آقای عباس رحمتی): شهردار محترم منطقه 3 جهت پاره ای توضیحات در جلسه بعدی هیأت حضور بهم رسانید.

 

بند4. نظریه کمیسیون ذیربط شماره جلسه : تاریخ جلسه :
کمیسیون عمران طرح در صحن رسمی 85 30/2/98
نامه شماره 1554-21/1/98 شهرداری اراک به شماره وارده 105 مورخ 24/1/98 در رابطه با احداث واحد دوبلکس در طبقات آخر رینگ های 3 و 4 و5 و کوی های آماده سازی شده با تامین صرفا یک واحد پارکینگ در جلسه مطرح و مقرر گردید در کلیه رینگ ها در صورت تقاضای مالک مبنی بر احداث دو طبقه آخر بصورت یک واحد دوبلکس، شهرداری مجاز می باشد پس از تایید کمیسیون ماده 5 نسبت به صدور مجوز اقدام نماید و مبنای تامین پارکینگ صرفا همان یک واحد دوبلکس، یک واحد پارکینگ مانند سایر طبقات باشد، همچنین در کوی های آماده سازی شده تعداد طبقات از 4 به 5 افزایش یابد بصورتی که دو طبقه آخربصورت یک واحد دوبلکس و پس از تصویب کمیسیون ماده5 اجرا گردد و مبنای تامین پارکینگ واحد دوبلکس یک واحد پارکینگ همانند سایر طبقات باشد.(به همراه نظریه مورخ 30/2/98 کمیسیون فنی و عمران مطرح:
متن مصوبه شورا: با احداث واحد دوبلکس در طبقات آخر رینگ های 3 و 4 و5 و کوی های آماده سازی شده با تامین صرفا یک واحد پارکینگ ، مقرر گردید در کلیه رینگ ها در صورت تقاضای مالک مبنی بر احداث دو طبقه آخر بصورت یک واحد دوبلکس، شهرداری مجاز می باشد پس از تایید کمیسیون ماده 5 نسبت به صدور مجوز اقدام نماید و مبنای تامین پارکینگ صرفا همان یک واحد دوبلکس، یک واحد پارکینگ مانند سایر طبقات باشد، همچنین در کوی های آماده سازی شده تعداد طبقات از 4 به 5 افزایش یابد بصورتی که دو طبقه آخربصورت یک واحد دوبلکس و پس از تصویب کمیسیون ماده5 اجرا گردد و مبنای تامین پارکینگ واحد دوبلکس یک واحد پارکینگ همانند سایر طبقات باشد، با اکثریت آراء موافقت گردید.

بند5. نظریه کمیسیون ذیربط شماره جلسه : تاریخ جلسه :

کمیسیون عمران طرح در صحن رسمی 85 30/2/98
پیشنهادات و مصوبات مورخ 30/2/98 کمیسیون فنی و عمران بشرح ذیل مطرح:
- با عنایت به موجود بودن آب مورد نیاز شهر اراک در سد کمال صالح و اعلام آمادگی شرکت جهت اجرای کار ، شرکت آب منطقه ای حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به اجرای رینگ شمالی اقدام نمایدو همچنین مقدمات اجرای رینگ جنوبی را فراهم آورد. و صدور مجوز حفاری توسط شهرداری و کارسازی عوارض حفاری در حسابهای فی مابین با آبفا .
- نظر به اینکه برای کل طرح 60000 متر مکعب مخزن مورد نیاز می باشد که 40000 متر مکعب توسط آب منطقه ای و 10000 متر مکعب توسط آب و فاضلاب اجرا شده است لذا شرکت سهامی آب منطقه ای نسبت به اجرای 10000 متر مکعب باقیمانده در اسرع وقت اقدام نماید.(5000 متر مکعب در مودر و 5000 متر مکعب در شهر صنعتی )
- مقرر گردید چاههای اضطراری که توسط آب منطقه ای حفر گردیده است آماده بکار باشند تا در مواقع ضروری بلافاصله قابل استفاده باشند.
- شرکت آب و فاضلاب اعلام آمادگی نمود در صورت نیاز و در صورت تامین لوله توسط شرکت سهامی آب منطقه ای در اجرای رینگ ها همکاری نماید و هزینه های آن در حسابهای فی مابین دو دستگاه تهاتر گردد.
متن مصوبه شورا: موارد ذیل توسط اعضاء شورا رأی گیری و با اکثریت آراء موافقت گردید.
- الزام شرکت سهامی آب منطقه ای به اجرای رینگ شمالی آبرسانی سد کمال صالح و صدور مجوز حفاری توسط شهرداری و کارسازی عوارض حفاری در حسابهای فی مابین با آبفا
- الزام شرکت سهامی آب منطقه ای به اجرای 10000 متر مکعب مخزن جهت آبرسانی از سد کمال صالح
- الزام شرکت سهامی آب منطقه ای به استفاده از چاههای اضطراری در صورت نیاز جهت آبرسانی به شهروندان

بند6.نامه شماره وارده 3402-10/9/97 اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک در خصوص طرح دو فوریتی تعیین تکلیف نیروهای بازنشسته شهرداری اراک بشرح ذیل مطرح: 

بدینوسیله طرح دو فوریتی در خصوص چابک سازی مجموعه شهرداری و تعییین تکلیف نیروهای بازنشسته به شرح ذیل تقدیم می گردد:
الف- معاونت محترم منابع انسانی شهرداری در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک هفته از ابلاغ مصوبه و طی مکاتبه رسمی به کارکنان دارای سابقه خدمتی 30 سال و یا بیشتر مشمول بازنشستگی اعلام نماید حداکثر تا پایان ماه جاری با مراجعه به سازمان بیمه مربوطه اقدامات قانونی لازم جهت بازنشستگی را انجام و نتیجه را به معاونت منابع انسانی اعلام نمایند.
ب- معاونت محترم منابع انسانی طی مکاتبه محرمانه به کلیه معاونت ها و مدیریت ها و سازمان های تابعه رسماً اعلام نماید با توجه به مشکلات مالی مجموعه از تاریخ 1/4/98 نیازی به خدمات اضافه کاری و شب کاری و تعطیل کاری پرسنل دارای 30 و یا بالاتر از 30 سال خدمت نمی باشد و از تاریخ فوق پرداخت اضافه کار، تعطیل کاری، شب کاری، سایر و هر پرداخت تحت عنوان مشابه ممنوع بوده و مصداق پرداخت غیر قانونی بوده و مسئولیت مستقیم بر عهده مدیر مربوطه می باشد.
ج- نظر به این که برخی از پرسنل با پرداخت حق بیمه دوران خدمت سربازی به افتخار بازنشستگی نائل می گردند لیکن توانایی پرداخت مبلغ حق بیمه فوق را ندارند مقرر شد در راستای تجلیل از ایشان و ارائه خدمات تشویقی، معاونت محترم مالی اقتصادی مشروط به بازنشسته شدن ایشان و طی شرحی به بانک اعلام نماید مبلغ 70,000,000 ریال وام با بازپرداخت 24 ماهه جهت پرداخت حق بیمه دوران خدمت در حق پرسنل این بند کارسازی نماید. همچنین در صورت درخواست کتبی پرسنل مشمول این بند، شهرداری از محل سنوات خدمتی پرسنل مذکور حق بیمه دوران سربازی را پرداخت و سپس در زمان پرداخت سنوات مبلغ مزبور را از مبلغ سنوات پرسنل موضوع این بند کسر نماید.
د-چنانچه پرسنلی که دارای سابقه خدمتی 28 سال و بالاتر بوده و حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ مصوبه جهت پرداخت حق بیمه دوران خدمت سربازی با وجود پیش بینی اقدام ننمایند، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به مدیران و سرپرستان مستقیم واحدهای تابعه آنها اعلام نماید باتوجه به بروز مشکلات مالی مجموعه از تاریخ 1/5/98 ، نیاز به خدمات اضافه کاری، تعطیل کاری سایر و هر پرداخت تحت عناوین مشابه ایشان نمی باشد و از پایان مرداد ماه پرداخت هر نوع وجه در قالب اضافه کاری، شب کاری و تعطیل کاری به این افراد ممنوع و مسئولیت مستقیم بر عهده مدیر مربوطه می باشد.
هـ- نظر به این که تعدادی از پرسنل شهرداری مشمول مشاغل سخت و زیان آور بوده و با پرداخت مبلغ حق بیمه مربوطه، بازنشسته می شوند مقرر شد معاونت منابع انسانی و معاونت مالی اقتصادی حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ مصوبه نسبت به واریز مبلغ حق بیمه به صورت نقد و اقساط به بیمه اقدام و نسبت به بازنشستگی آن ها اقدام نمایند.
متن مصوبه شورا: با طرح دو فوریتی تعیین تکلیف نیروهای بازنشسته شهرداری اراک بشرح بندهای مذکور با اکثریت آراء موافقت گردید.

بند7. نظریه کمیسیون ذیربط شماره جلسه : تاریخ جلسه :

در جلسه صحن قرائت گردد - 16/2/98
گزارش مورخ 16/2/98 کمیسیون نظارت در خصوص بازدید از اداره توزیع برق شهرستان اراک بشرح ذیل قرائت گردید.
موضوع جلسه: بازدید ازاداره توزیع برق شهرستان اراک
طی بازدیدی که به همراه اعضای محترم کمیسیون نظارت و معاون محترم امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری از اداره توزیع برق شهرستان اراک انجام گرفت نکات ذیل را به عرض می رساند:
1-امور اجرایی به سه قسمت غرب (میدان طالقانی ) ، شمال ( میدان فراهان ) و شرق ( زیر پل شهر صنعتی ) تقسیم شده است.
2- شهرستان اراک دارای 4500 شبکه ، 4300 دستگاه پست هوایی و زمینی و 60000 دستگاه روشنایی معابر می باشد.
3- روشنایی معابر شهر اراک به پیمانکار واگذار شده که به خوبی انجام وظیفه می نماید.
4- روشنایی معابر خیابان های شهر به سه قسمت خیابان های حساس ، خیابان های اصلی و سایر خیابان ها و معابر تقسیم می شود .
5- درخصوص دستگاه های خط گرم ( کار در شبکه بدون قطع برق ) ، شرکت توزیع برق اراک جز پیشرو ها در سطح کشور است که با 3 دستگاه خط گرم ، در بحث اصلاحات شبکه و کاهش خاموشی ها بسیار موفق بوده اند.
6- نحوه اطلاع رسانی از خاموشی ها به دو صورت ذیل انجام می گیرد: 1- بازدید کارکنان اداره برق به طور شبانه روزی و 2- گزارشات مردمی ( از طریق سامانه پیامکی 10001000121 و تلفن 121 ).
7-جهت اصلاح ساختار مبلمان شهری حذف تیرهای برق و زمینی شدن کابل های برق همکاری های لازم بین شهرداری و اداره برق صورت پذیرد.
8- فقدان فضا و منابع مالی کافی جهت جابجایی تیر های برق و عدم وجود پیاده راه مناسب ، وجود طرح های شهرداری و تامین هزینه ها از موانع اجرای under ground می باشد.
9-بنا به اظهار نظررئیس محترم اداره برق شهرستان اراک، شهرداری مبلغ 10 میلیارد تومان در بخش انرژی و 7 میلیارد تومان در بخش جابجایی شبکه به اداره برق بدهکار ، و مبلغ 6 میلیارد تومان بابت عوارض طلب کار می باشد.
10- ضمن تعاملات خوب شهرداری با اداره برق ، شهرداری نسبت به اجرای توافقات با اداره برق اقدامات لازم را انجام دهد.
مصوبات :
1- مقرر شد معاونت امور زیر بنایی شهرداری ، هرچه سریعتر مناقصه ایجاد پست زیر زمینی واقع در خیابان امام ، ابتدای باغ فردوس را که در سنوات گذشته در قالب تفاهمنامه تعهد نموده برگزار نماید و با انتخاب یک پیمانکار کار آمد از طریق مناقصه مذکور شهرداری به تعهدات خود عمل نماید. همچنین به پیشنهاد اداره برق مطالبات مالی ایشان از طریق تهاتر انجام گیرد به عنوان مثال تعاونی مصرف شهرداری که بلا استفاده مانده با اداره برق تهاترگردد.
2- با توجه به اینکه همکاری شهرداری با اداره برق در بحث جابجایی شبکه ها و کاهش عوارض کابل کشی زمینی ضروری است ، لازم است شهرداری مجوز های لازم جهت احداث شبکه زمینی را صادر و در هزینه های حفاری با اداره برق مشارکت نماید. 

بند8. نتایج رأی گیری مخفی: نامه شماره 9484-29/2/98 شهرداری اراک در خصوص مساعدت مالی مبلغ 000/000/10 ریال به آقای بهمن معرفتی پور به دلیل مشکلات مالی، از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 2041703 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک و مستند دستور العمل هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ها با شماره 55613-6/11/95 معاونت محترم منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مطرح:
متن مصوبه تصمیم شورا
با مساعدت مبلغ 000/000/10 ریال به آقای بهمن معرفتی پور به دلیل مشکلات مالی، از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 2041703 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک و مستند دستور العمل هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ها، با اکثریت آراء موافقت گردید. تصویب شد


بند9.نامه شماره 8428-24/2/98 شهرداری اراک در خصوص مساعدت مبلغ 000/000/20 ریال به آقای صادق قیصری به علت بیماری همسرش و مشکلات مالی، ازمحل اعتبارات ماده 17 ردیف 2041703 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک و مستند دستور العمل هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ها با شماره 55613-6/11/95 معاونت محترم منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مطرح:
متن مصوبه تصمیم شورا
با خصوص مساعدت مبلغ 000/000/20 ریال به آقای صادق قیصری به علت بیماری همسرش و مشکلات مالی، ازمحل اعتبارات ماده 17 ردیف 2041703 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک و مستند دستور العمل هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ها با اکثریت آراء موافقت گردید. تصویب شد تصویب نشد


بند10.نامه شماره 8424 شهرداری شهرداري به شماره وارده 559 مورخ 24/2/98 در رابطه با درخواست مساعدت به آقاي عليرضا صالحي بابت پرداخت باقي مانده، بدهي نامبرده از سود متعلقه به تقسيط جريمه ماده 100 و عوارض بعد از آن بمبلغ 754/044/85 ريال از محل ماده 17 به همراه نظریه مورخ 28/2/98 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح:

متن مصوبه تصمیم شورا
با درخواست مساعدت به آقاي عليرضا صالحي بابت پرداخت باقي مانده، بدهي نامبرده از سود متعلقه به تقسيط جريمه ماده 100 و عوارض بعد از آن بمبلغ 754/044/85 ريال از محل ماده 17 با اکثریت آراء مخالفت گردید. تصویب شد


بند11. نامه شماره وارده 9461-29/2/98 شهرداری اراک در خصوص ابلاغ جناب آقای نادر اخوان با حفظ پست سازمانی به عنوان مشاور عالی شهردار در امور ستادی و اجرایی، قرائت گردید. 


بند12. نامه شماره وارده 9502-29/2/98 شهرداری اراک در خصوص مساعدت مبلغ 000/000/2 ریال به محمدرضا رحمتی به دلیل مشکلات مالی از ازمحل اعتبارات ماده 17 ردیف 2041703 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک و مستند دستور العمل هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ها با شماره ، مطرح:
متن مصوبه تصمیم شورا
با مساعدت مبلغ 000/000/20 ریال به آقای محمدرضا رحمتی به دلیل مشکلات مالی از محل اعتبارات ماده 17 بودجه شهرداری ها با اکثریت آراء موافقت گردید. تصویب شد


بند13. متن مصوبه تصمیم شورا

نامه شماره وارده 10343-1/3/98 شهرداری اراک در خصوص مساعدت مبلغ 000/000/2 ریال به خانم عشرت غیاثی ازمحل اعتبارات ماده 17 ردیف 2041703 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک و مستند دستور العمل هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ها با شماره 55613-6/11/95 معاونت محترم منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به شرط تحقق درآمد در الویت پرداخت قرار دهد، مطرح: 

با خصوص مساعدت مبلغ 000/000/2 ریال به به خانم عشرت غیاثی ، ازمحل اعتبارات ماده 17 ردیف 2041703 بودجه مصوب سال جاری شهرداری اراک و مستند دستور العمل هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ها با اکثریت آراء موافقت گردید. تصویب شد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

امروز

طراحی سایت
چهارشنبه 26 تير 1398.
شمسی:
الأربعاء 15 ذو القعدة 1440.
قمری:
Jul 17 2019.
میلادی:

اعضاي دوره پنجم

آمار سایت

امروز0
دیروز17
این هفته41
این ماه240
مجموع88951

آی پی بازدیدکنندگان : 34.229.113.106
Unknown ? Unknown Wed 17 Jul 2019 03:20

ورود کاربران

Template Design:Afarinesh Group