کمیسیون خدمات شهری در دوره پنجم

  • پرینت

کمیسیون خدمات شهری- سلامت و محيط زيست

ریاست: طوفان محمدي

نائب رییس: محمدحسين فدايي

دبیر: ايرج رضايي

ساعات برگزای جلسات این کمیسیون، دوشنبه صبح هر هفته از ساعت 15 تا 18 می‌باشد.

 شماره مستقيم کميسيون: 33250630-086